#7dayinspo: Day 2 – Những người tuyệt vời nhất

Trở lại với 7dayinspo ngày thứ 2, mình mang đến một câu quote khá tâm đắc từ nghệ sĩ mình cực kỳ ngưỡng mộ. Biết đến chị từ hồi là công chúa nhạc đồng quê đến new queen of pop và giờ theo đuổi âm nhạc hơi hướng indie. Nói đến đây chắc hẳn mọi … Continue reading #7dayinspo: Day 2 – Những người tuyệt vời nhất