#7dayinspo: Day 7 – Điều bất khả thi

Mới đó đã đến ngày cuối cùng trong series 7 ngày được truyền cảm hứng rồi. Nhờ series này mà thời gian 1 tuần trôi qua nhanh hơn với mình, bớt đi cái cảm giác chẳng-làm-được-gì và trì trệ suốt. Câu quote chốt hạ series hôm nay là một câu mình đặt làm bio trên … Continue reading #7dayinspo: Day 7 – Điều bất khả thi