#7dayinspo: Day 0 – Vài lời về thử thách

7dayinspo là series podcast của @thefindingaudio mình vô cùng yêu thích, chia sẻ về những câu quote truyền cảm hứng trong 7 ngày liên tiếp. Hai host của @thefindingaudio trong các episode thường hỏi rằng, có cuốn sách hoặc bộ phim hay câu nói nào đã ảnh hưởng và thay đổi suy nghĩ của khách … Continue reading #7dayinspo: Day 0 – Vài lời về thử thách