#7dayinspo: Day 5 – Tại sao con chim lại hót?

Trong những trang cuối cùng của cuốn sách "Con đường Hồi giáo", cô Phương Mai có trích một câu nói như sau: "Con chim cất tiếng hót không phải vì nó đã tìm ra được giải pháp cho cuộc đời. Nó hót đơn giản bởi vì nó có một bài hát thôi." — Maya Angelou … Continue reading #7dayinspo: Day 5 – Tại sao con chim lại hót?