#7dayinspo: Day 3 – Được/Mất

Mình từng mạnh miệng bảo, mong muốn của cuộc đời mình là đọc được tất cả những cuốn sách hay và xem được tất cả những bộ phim hay. Nhưng có lẽ dành cả cuộc đời cũng không thể lấp đầy những thứ đó nên mình chỉ cố gắng tiếp thu càng nhiều tinh túy … Continue reading #7dayinspo: Day 3 – Được/Mất