Books Review: Người đua diều

Nguồn: nhanam.com Đã lâu rồi mình mới đọc được một quyển mình tâm đắc thế. Nếu có ai hỏi về sách mình sẽ recommend cuốn này. "Người đua diều" (Khaled Hosseini) ngay từ tựa đề đã mang một thứ gì thu hút với mình. Và khi đọc qua nội dung thì mình càng muốn mua … Continue reading Books Review: Người đua diều

Book Review: Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?

Vừa thi xong mình cắm đầu vào đọc sách. Cái cảm giác mong chờ ấy, khi mà mình chỉ chực thi xong là ôm ngay quyển sách, thật hạnh phúc như cá gặp nước vậy :))) Đây là bài review thứ 2 của mình. Khả năng viết của mình vẫn kém nên viết chưa hay … Continue reading Book Review: Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?