Tháng 4: Tuổi 20, chuyến đi xa và con đường tìm lại tình yêu Hà Nội

Tháng 4 với mình trôi qua một cách nhanh chóng nhưng đã để lại vô vàn thương nhớ cũng như cảm xúc mãnh liệt. Kết thúc tháng 3 bằng một cơn khủng hoảng nhỏ trước thềm tuổi 20, mình không mong gì hơn việc lấy lại sức khỏe và tinh thần để làm việc. Thời … Continue reading Tháng 4: Tuổi 20, chuyến đi xa và con đường tìm lại tình yêu Hà Nội