Untitled Sept.

Suy nghĩ lại những chuyện xảy ra gần đây, mình thấy chúng không hoàn toàn quá tệ. Dù mình đang gặp một số vấn đề về tinh thần nhưng mình sẽ sớm ổn định lại. Mình nhận ra rằng không phải lúc nào mình cũng có thể vui. Phải có những khi buồn để nó… Continue reading Untitled Sept.