About

Time kills, time heals. There is a way to be good again. Always. (They are my favourite quotes)

Mình lập blog với mục đích ghi lại những thứ mình suy nghĩ, những thứ xung quanh ảnh hưởng đến mình. Mình thích platform của wordpress. Mình thích sự yên tĩnh và riêng tư ở đây. Mình còn tìm ra nhiều cái hay ho, có ích để đọc nữa. Mình dùng wordpress khi muốn viết một cách nghiêm túc, lưu lại, sau này đọc. Mình cũng không để ý xem ai đọc được hay họ nghĩ gì, chỉ muốn dành một khoảng lặng cho bản thân.

That’s all I want to say. Enjoy.